CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM

Các tiêu chuẩn về Hệ Thống gas trung tâm Gas (LPG) là loại nhiên thuộc nhóm nguy hiểm, dễ cháy nổ, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước gas mới bắt đầu được sử dụng lại tại thị trường Việt Nam, vào thời điểm này do lĩnh vực về gas còn mới nên tại Việt Nam chưa có một tiêu chuẩn chuyên ngành cho gas, lúc đó các đơn vị kinh doanh gas phải áp dụng các tiêu chuẩn của Mỹ (NFPA 58); Úc để áp dụng cho mình. Đến năm 1996, Việt Nam mới ban hành được các tiêu chuẩn chuyên ngành cho gas. Các tiêu chuẩn Việt Nam về Gas (LPG) STT Tên văn bản Nội dung & phạm vi áp dụng Năm ban hành Cơ quan ban hành ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GAS 1 TCVN 5684 An toàn cháy các công trình dầu mỏ-yêu cầu chung 2003 Bộ KHCN & Môi trường 2 QĐ36/2006/QĐ-BCN Qui chế kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai 2006 Bộ Công nghiệp CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KINH DOANH GAS 3 TCVN 6223 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – yêu cầu chung về an toàn 1996 Bộ KHCN & Môi trường BẢO QUẢN – VẬN CHUYỂN GAS 4 TCVN 6304 Chai chứa khí đốt hóa lỏng yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển 1997 Bộ KHCN & Môi trường 5 TCVN 6484 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng 1999 Bộ KHCN & Môi trường HỆ THỐNG CUNG CẤP GAS TẠI NƠI TIÊU THỤ 6 TCVN 6486 Khí đốt hóa lỏng – Tồn chứa dưới áp suất – Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt 1999 Bộ KHCN & Môi trường 7 TCVN 7441 Hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành 2004 Bộ KHCN & Môi trường TRẠM NẠP GAS CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 8 TCN 88:2005 Trạm nạp nhiên liệu LPG cho các phương tiện giao thông đường bộ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành 2005 Bộ thương mại BÌNH GAS 9 TCVN 6153 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo 1996 Bộ KHCN & Môi trường 10 TCVN 6154 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, phương pháp thử 1996 Bộ KHCN & Môi trường 11 TCVN 6155 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa 1996 Bộ KHCN & Môi trường 12 TCVN 6156 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về tắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử 1996 Bộ KHCN & Môi trường 13 TCVN 6290 – ISO 10463 Chai chứa khí – Chai chứa khí vĩnh cữu – kiểm tra tại thời điểm nạp khí 1997 Bộ KHCN & Môi trường 14 TCVN 6291 – ISO 448 Chai chứa khí – Chai chứa khí dùng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa 1997 Bộ KHCN & Môi trường 15 TCVN 6292 – ISO 4706 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại 1997 Bộ KHCN & Môi trường 16 TCVN 6294 – ISO 14060 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn – kiểm tra & thử định kỳ 1997 Bộ KHCN & Môi trường 17 TCVN 6485 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150lít – Yêu cầu an toàn 1999 Bộ KHCN & Môi trường