THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO NGẮT GAS TỰ ĐỘNG TẠI THE PIZZA COMPANY

Thi công hệ thống báo ngắt gas tự động tại nhà hàng The Pizza Company. Công trình được thực hiện tại Nha Trang vào tháng 12 năm 2016. Đây là chi nhánh đầu tiên của The Pizza Company tại Nha Trang.