THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO NGẮT GAS TỰ ĐỘNG

Thi công hệ thống báo ngắt gas tự động tại siêu thị Coopmart Sadec Đồng Tháp vào tháng 6/2016. Hệ thống được hoàn thành sau 4 ngày thi công. Đây là siều thị Coopmart thứ 2 tại Đồng Tháp. Siêu thị được mở cửa khai trương ngày 20/7/2016.