Tag Archives: tieuchuan

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM

Các tiêu chuẩn về Hệ Thống gas trung tâm Gas (LPG) là loại nhiên thuộc nhóm nguy hiểm, dễ cháy nổ, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước gas mới bắt đầu được sử dụng lại tại thị trường Việt Nam, vào thời […]